โดย {0}
logo
Henan Belyoo Machinery Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:รถบรรทุกอาหาร; รถพ่วงอาหาร; รถเข็นอาหาร; รถบรรทุกอาหารมือถือ; รถบรรทุกอาหารไฟฟ้า
Supplier assessment proceduresSample-based customizationFull customizationYears in industry(6)